God stemning ved generalforsamling 2018
18. februar 2018
Generalforsamling 2018
 
Godt 30 personer var mødt frem til klubbens generalforsamling. Formand Kenneth Møller Nielsen bød velkommen og kom i sin beretning ind på de væsentlige begivenheder i 2017. 

Igennem flere år har klubben haft problemer med utætheder i taget til tennishallen, og efter flere års betænkningstid fik vi endelig lov til at lukke ovenlysvinduerne for brandmyndigheder mod til gengæld ekstra brandsikring af stålspærene, så nu har vi spillet næsten en hel vinter uden der kommer vand ned på banen fra taget. Det var en investering på ca. kr. 220.000,00, så det bærer regnskabet præg af, men vi har brugt ca. kr. 100.000,00 af vore henlagte midler til opgaven og modtaget ca. kr. 70.000,00 som ekstra tilskud fra kommunen. 

Vi gik også i gang med renovering af vor terrasse på grund af råd i den bærende limtræsbjælke, dette skal vi gerne have tilendebragt her i 2018. 

Kenneth Møller Nielsen kom også ind på, at Aars tennisklub er fortsat i god gænge, men der ligger absolut udfordringer fremadrettet for klubben, da klubben de seneste år ikke har kunnet fastholde sin medlemsskare, og det er primært medlemmer under 25 år, der forsvinder, så det gør rigtig ondt både i aktivitetstilskuddet og driftstilskuddet, da begge tilskud kun gives til medlemmer under 25 år. Klubben ser meget frem til, at driftstilskudsreglerne forhåbentlig bliver ændret, så disse ikke er afhængig af aldersfordelingen i klubben. På det netop overstående kommunevalg, var der stor opbakning til at få kikket på dette, da det giver en urimelig forskel mellem klubber i selvejende eller kommunale haller contra egne eller lejede bygninger. Helt konkret kan det siges, at klubben var bedre stillet ved ikke at opkræve kontingent for spillere over 25 år, da det mistede tilskud udgør mere end kontingentindtægten fra denne aldersgruppe.
Da kommunen samtidig har indgået et samarbejde med DGI omkring projektet ”Bevæg dig for livet”, der primært er rettet med den ældre generation, kan det jo ikke passe, at klubberne skal straffes for at bakke op omkring projektet. 

I Aars Tennisklub har vi fået en rigtig fin ældre gruppe ”super seniorer”, der spiller om formiddagen både sommer og vinter, det er vi rigtig glade for, da de samtidig har nogle rigtig gode frivillige hænder, men økonomisk er det en rigtig dårlig satsning for klubben, men i klubben vil vi gerne, at denne gruppe bliver endnu større, da de giver liv på anlægget hele dagen, og det giver denne gruppe rigtig meget livskvalitet – både helbredsmæssig og socialt.
 
Sportslig blev det en godkendt sæson, dog havde vi håbet på, at herrerne efter afgang af 3 førsteholdsspillere alligevel kunne fastholde sin position i 2, division, men desværre endte holdet på en nedrykningsplads. Modsat gik det damerne, der rykkede op i 1. division. På juniorsiden blev det til 2 anden pladser. Også i 2017 var Spar Nord Open et tilløbsstykke med 2 nye præmiesponsorer i HEAD og VW Aalestrup. VW Aalestrup der satte en bil gratis til rådighed. Præmien blev udtrukket blandt alle deltagerne. Med de 2 nye sponsorer i ryggen de næste 3 år, håber klubben på at udvikle turneringen endnu mere.
 
Kenneth Møller Nielsen kom også ind på 2018, her vil focusområder være fastholdelse af medlemmer samt tiltag mod nye medlemmer, så klubben kan få vendt udviklingen på medlemssiden. Klubben ser også rigtig gerne, at endnu flere uanset alder kommer ud og spiller nogle flere turneringer. Samtidig opfordrede Kenneth Møller Nielsen klubbens medlemmer til at komme med input til bestyrelsen, da vi nemt kan komme til at køre i den samme rille. 

Kenneth Møller Nielsen afsluttede sin beretning med at takke alle de frivillige, der hver især gør en kæmpe indsats for klubben, der er helt uvurderlig for klubben. Klubben har i løbet af sæsonen gang i godt 50 forskellige frivillige, hvilket vidner om den opbakning medlemmer giver klubben. 

Kasserer Poul Erik Pedersen fremlagde regnskabet, der viste et underskud på kr. 3.635,00, men i mente med den investering ved tagreparationen var det absolut et godkendt regnskab. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. De modtog alle genvalg, men Kenneth Møller Nielsen meddelte, at han så sig nødsaget til at trække sig i utide grundet arbejdspres samtidig med studie i København. Han lagde meget vægt på, at det ikke var lysten men arbejdspresset, der har lagt til grund for beslutningen. Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bemyndiget til at besætte den ubesatte post i bestyrelsen i løbet af sæsonen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende i henhold til vedtægterne. 

Tradition tro blev ”Årets Seniorspiller” også kåret. Denne titel blev givet til Emma Henningsen. Motivationen herfor lyder således: Emma gør en rigtig stor indsats her i Tennisklubben både inde på banen, men bestemt også udenfor. Hun giver sig fuldt ud i kampene og møder altid trofast op til træning med godt humør. Hun fungerer selv som træner her ude er vellidt blandt sine omgivelser. At se til udefra ser det ud til at folk hygger sig i hendes samvær, hvor alle er en del af flokken uden nogen står tilbage. 

Efter generalforsamling afholdte klubben selv vinsmagning med hjemmelavet mad af senior/motionistudvalget. Det endte med at blive en rigtig festlig aften med god vin fra Skjold Burne, Aars og Italiensk inspireret mad.


Kalender
Se hele kalenderen
Hovedsponsor
Sparnord
Team Aars Tennisklub
Coolsport


RESERVATION
PAY & PLAY BANE 6