Pæn fremmøde til klubbens generalforsanling
17. februar 2020
I fredags, d. 14 februar, afholdte vi vores ordinære generalforsamling med flot fremmøde, da godt 30 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen.

Det blev en rolig generalforsamling, hvor klubbens nye formand Jesper Hartvig Kristensen fremlagde bestyrelsens beretning. Klubben kan se tilbage på et positivt år, hvor formanden især hæftede sig ved følgende:

- Udendørssæsonen startede rigtig godt med et åbent hus/standerhejsning på en mandag aften, hvor der var flot fremmøde af medlemmer og nye, så det bliver gentaget her i 2020

- Vi har fået etableret en rigtig flot legeplads med hjælp fra Spar Nord Fonden, Nordea Fonden, DGI/DIF foreningspulje samt egne midler og arbejdskraft. Det løb op i godt 70.000 kr., så vi håber virkelig, at vores medlemmer med børn vil tage godt imod pladsen, og den kan være medvirkende til, at vi kan tiltrække flere børnefamilier til klubben.

- Mange medlemmer hen over året har deltaget i vores aktiviteter, det være sig sommer Camps for børn, turneringstennis for børn og voksne, hygge events for klubbens motionister med doublespil, så alt i alt har aktivitetsniveauet været flot.

- Sammen med Østermarks Skolen og Aars Skole har vi kørt et projekt "klar parat start tennis" med ca. 500 børn, som vi havde igennem et tennisforløb i samarbejde med DGI. Vi fik stort ros både fra børnene, der deltog, samt lærere, men desværre udmøntede det sig ikke i ret mange nye medlemmer, men der er sået et frø.

- Klubben oplevede en medlemsfremgang på ca. 10%, og nærmer sig nu 150 medlemmer igen. Formanden fremhævede at i bestyrelsen vil vi gøre alt for at fastholde medlemmerne, så "gennemtrækket" ikke bliver så stort.

- Med padeltennis på programmet for 2020 håber klubben på at få endnu flere medlemmer. Klubben kan nu tilbyde medlemmer tennis, ricochet og det nye padeltennis, der oplever en stor medlemstilgang på landsplan - ja i hele Europa.

- Økonomisk kom klubben ud af året med et overskud langt over budget, da klubben i foråret ikke genbesatte trænerjobbet, men valgte at bruge egne trænere. Det er klart den linie klubben vil gå efter fremadrettet - selvom det kan være svært at finde trænere, er det bare en klar styrkelse af klubben, at den har egne trænere. Der blev uddelt stor ros til alle trænerne.

Der var 3 på valg til bestyrelsen. Der var genvalg til alle 3: Tommy Henningsen, Jette Lind og Bolette Kristensen. Bestyrelsen konstituerer sig i løbe af marts måned.


Kalender
Se hele kalenderen
Hovedsponsor
Sparnord
Team Aars Tennisklub
DanBolig Vesterhimmerland


RESERVATION
PAY & PLAY BANE 6