Træner eller leder

Træner eller leder i Aars Tennisklub
 
Klubben kan altid bruge flere trænere og ledere, så har du lyst til at hjælpe til med dette, så hold dig ikke tilbage. Du skal være minimum 14 år for at komme på kursus, der er ingen øvre grænse. 

Aars Tennisklub anvender både Dansk Tennis Forbund (DTF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) 

På Dansk Tennisforbunds hjemmeside www.Tennis.dk under uddannelse, kan du læse meget mere omkring de forskellige kurser og uddannelse. 

DGI´s hjemmeside hedder www.DGI.dk, hvor der også er mange uddannelsestilbud. 

Aars Tennisklub støtter alle former for uddannelse, dog er det selvfølgelig med henblik på at bruge uddannelsen i klubben, således at klubben også får gavn af din uddannelse.
 
Træneruddannelsen:
Klubben er meget afhængig af at have en bred skare af frivillige trænere, så vi er meget interesseret i at få mange med på disse kurser. Klubben har som mål, at alle trænere skal have været på trænerkursus lige som de skal have en ren børneattest. Man starter som reel med at være hjælpetræner samtidig med, at man starter med K1 og k2 klubtrænerkursus. Får man lyst til at udvikle sig mere får man tilbud om at komme på K3 og K4 klubtrænerkursus og skulle derefter være parat til at træne egne hold. 

Vil man mere med sin trænergerning, kan man overbygge K4 med en tenniscoach uddannelse, der henvender sig til de, der ønsker at blive mere professionelle trænere. Derefter er det diplomtræner, hvor der er krav om flere forhold for at blive optaget - øverst er de Idrættens træner Akademi, men det er meget få, der har denne uddannelse i Danmark. 

Til dig der gerne vil være hjælpetræner, tilbyder Aars Tennisklub følgende: 

• Betaling for relevante kurser
• Klubtøj
• Uddannelsesbevis (pointgivende ved videregående uddannelser)
• En årlig klubevent med øvrige trænere 

Klubben forventer af dig: 

• Du deltager i K1 og K2 og eventuel opfriskningskurser o.l. senere hen
• Du minimum er hjælpertræner i 2 træningspas – ca. 3 timer ugentlig i sommerhalvåret
• Du er positiv og glad og er med til at gøre Aars Tennisklub til en attraktiv klub 

Til dig der gerne vil være klubtræner (stå for egne hold), tilbyder Aars Tennisklub følgende: 

• Betaling for relevante kurser
• Klubtøj
• Uddannelsesbevis (pointgivende ved videregående uddannelser)
• Udtalelse ved jobansøgning/videregående uddannelse
• Dækning af udgifter tlf., tøj, vask, kontor jf. ligningsrådets satser (skattefrit) – dette kræver dog, at du minimum har 3 banetimer pr. uge igennem hele året ca. 37 uger i alt 
• En årlig klubevent med øvrige trænere 

Klubben forventer af dig: 

• Du har taget K3 og K4 og holder dig løbende a´jour med opfriskningskurser og nye indlæringsformer.
• Du minimum er klubtræner i 2 træningspas evt. også hjælpetræner – ca. 2 banetimer ugentlig igennem hele året – ca. 37 uger ialt
• Du er positiv og glad og er med til at gøre Aars Tennisklub til en attraktiv klub. At du deltager aktiv i udvikling af klubben med gode ideer og aktiviteter for medlemmer – er igangsætter. 

Såfremt du ønsker yderligere at uddanne dig indenfor trænergerningen via en tenniscoachuddannelse, skal der laves en uddannelsesplan sammen med klubben. Klubben er meget positiv stemt for dette, men da det er en temmelig dyr uddannelse, skal det ske i tæt dialog med klubben, og klubben forventer, at man efter endt uddannelse lægger timer i klubben efter nærmere aftale.

Lederuddannelse:
Har du lyst til at deltage aktiv i klubben på lederplan – så hold dig ikke tilbage. Tag fat i en fra bestyrelsen eller en anden i klubben du kender, der så kan bringe det videre. Føler du, at du gerne vil være lidt bedre rustet til at blive leder i klubben, er vi meget positive stemt for at sende dig på lederkurser, hvor du bliver rigtig godt ”klædt på” med forskellige værktøjskasser m.v. til at deltage i en bestyrelse og være en dynamo for udvikling. Uddannelsen kan også være behjælpelig med løsning af opgaver i ens professionelle job, da det jo er mange af de samme krav, der stilles. 

Til dig der gerne vil være leder, tilbyder Aars Tennisklub følgende: 

• Betaling for relevante kurser
• Klubtøj
• Udtalelse ved jobansøgning/videregående uddannelse
• Dækning af udgifter tlf., tøj, vask, kontor, transport jf. ligningsrådets regler herfor
• En årlig klubevent 

Klubben forventer af dig: 

• Du holder ajour med ting der sker indenfor sporten, fritidsområdet, kommunen m.v., der kan bruges af klubben.
• Du er klar til at indtræde i bestyrelsen eller andre udvalg, hvor du har dine kompetencer og interesse.
• Du er positiv og glad og er med til at gøre Aars Tennisklub til en attraktiv klub. At du deltager aktiv i udvikling af klubben med gode ideer og aktiviteter for medlemmer – er igangsætter.

Officiel - referee:
Aars Tennisklub har akut behov for referee til afvikling af divisionskampe samt turneringer. Derfor kom ud af busken, såfremt du har lyst til dette. Som referee er man øverste sportslige myndighed ved en holdkamp eller turnering og er ansvarlig for bl.a. lodtrækning, spilleplan og dommerbesætning og løser problemer på og uden for banen, når der er tvivl om fortolkningen af reglerne. Du kan blive referee i løbet af en weekend med kursus lørdag og søndag. 

Som referee har du også mulighed for at tage ud til andre divisionskampe og være referee herfor mod betaling af klubben. Takster kan findes på DTF´s hjemmeside. 

Til dig der gerne vil være referee, tilbyder Aars Tennisklub følgende: 

• Betaling for relevante kurser 

Klubben forventer af dig: 

• Du er turneringsleder - referee - på minimum 1 turnering og 2 divisionskampe årlig
• Du er positiv og glad og er med til at gøre Aars Tennisklub til en attraktiv klub at komme i som gæstende spiller.Kalender
Se hele kalenderen
Hovedsponsor
Sparnord
Team Aars Tennisklub
DathoPrint Aps


RESERVATION
PAY & PLAY BANE 6